Phương trình img1 có nghiệm là:                         

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

Điều kiện: img1 Phương trình img2 img3 img4  img5  img6  img7  img8img9  img10   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.