Phương trình img1 có tất cả các nghiệm là  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  Ta có  img1.Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.