Phương trình img1 có tất cả các nghiệm là:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  ĐK: img1 ta có: img2. img3img4 img5. Kết hợp điều kiện vậy phương trình có nghiệm: img6

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.