Phương trình dao động của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ lần lượt là: img1cm và img2 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng 5 khi α có giá trị là ? 

A.

img1.        

B.

img1.        

C.

 img1.        

D.

img1.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + img1 cm và img2 cm Biên độ dao động tổng hợp A = 5 cm khi hai dao động vuông pha: img3.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.