Phương trình dao động điều hoà của một vật có dạng: x = 5cos(100πt + ). Chu kì của dao động đó là:

A.

T = 0,2 s.

B.

T = 0,02 s.

C.

T =  0,4 s.

D.

T = 0,04 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

T = 0,02 s.

Các em click vào Lý thuyết về đại cương dao động điều hoà  để xem lại tóm tắt kiến thức và các dạng bài của dao động

Áp dụng: T = = 0,02 (s).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.