Phương trình lượng giác: img1 có nghiệm là:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. Vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.

Đặt img1. Phương trình trở thành: img2img3 Với img4img5img6  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...