Phương trình lượng giác: img1 có nghiệm là:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

        img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình tương đương với img1 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...