Phương trình phản ứng nào đúng trong các phương trình sau?         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Trong các phản ứng oxi hóa - khử, sự thay đổi số oxi hóa của KMnO4 trong các môi trường như sau:   img1   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.