Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm img1.

A.

 0

B.

 1

C.

 2

D.

 Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1img2.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...