Phương trình tiếp tuyến với đồ thị img1 của hàm số: img2, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng img3 là:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1 suy ra img2 Nên phương trình tiếp tuyến của img3tại img4 là img5 Phương trình tiếp tuyến của img6tại img7 là img8  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.