Phương trình img1 biểu diễn một sóng chạy theo trục x với vận tốc:           

A.

25,5m/s.

B.

17,5 m/s.

C.

35,7m/s.

D.

15,7m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HD: ta có img1; img2img3.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...