Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng vinyl colorua bằng phản ứng

A.

trùng hợp

B.

trùng ngưng

C.

thế

D.

axit – bazơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...