Polime là:

A.

Hợp chất cao phân tử.

B.

Hợp chất có phân tử khối rất lớn và kích thước phân tử rất lớn.

C.

Hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau.

D.

Hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.