Polime nào sau đây được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol?

A.

Tơ nilon-6,6.

B.

Tơ nitron.

C.

Tơ lapsan.

D.

Nhựa novolac.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tơ lapsan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.