Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo

A.

Poliacrilonitrin.            

B.

Polistiren

C.

Poli(metyl metacrylat).

D.

Polistiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Poliacrilonitrin.       

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.