Polime nào sau đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo?

A.

Poli (metyl metacrilat).

B.

Cao su buna.         

C.

Poli (viny clorua).          

D.

Poli (phenol fomandehit).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A. Poli (metyl metacrilat) => thủy tinh hữu cơ olexiglas        

B. Cao su buna => không sử dụng làm chất dẻo        

C. Poli (viny clorua) => PVC là chất dẻo, thường làm ống dẫn nước, áo mưa,...        

D. Poli (phenol fomandehit) => PPF có 3 dạng là: nhựa, novolac, nhựa rezol và nhựa rezit.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.