Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A.

Nilon-6,6.

B.

Polibutađien.

C.

Polietilen.

D.

Poli(vinyl clorua).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nilon-6,6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...