Poloni img1là chất phóng xạ phát ra hạt img2và chuyển thành hạt nhân chì Pb. Chu kỳ bán rã Po là 138 ngày. Ban đầu có 1g Po nguyên chất, sau 1 năm (365 ngày) lượng khí Hêli giải phóng ra có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn là  

A.

A: 89,6cm3.        

B.

B: 68,9cm3.

C.

C: 22,4 cm3.

D.

D: 48,6 cm3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: V0= 22,4 lít (đktc)

img1   

CHỌN A 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.