Quả banh chuyển động xuống dưới do tác dụng của lực hút của Trái Đất (rơi tự do) thì gia tốc của nó là

A.

âm.

B.

dương.

C.

không thể xác định được vì thiếu thông tin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không thể xác định được vì thiếu thông tin.

Vì chưa có chiều dương nên không xác định được.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.