Quả cầu A có điện tích +12 (μC) và quả cầu B giống hệt nhưng trung hòa điện.

Khi quả cầu A và B tiếp xúc nhau, tổng diện tích của hệ là

A.

Trung hòa điện.

B.

+6 (μC).

C.

+12 (μC).

D.

+24 (μC).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+12 (μC).

Tổng điện tích của hệ: Q = q1 + q2 = +12 (μC).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.