** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m):

Vận tốc của quả cầu tại thời điểm t =  (s) là:

A.

v = −0,126 (m/s).

B.

v = −1,26 (m/s).

C.

v = 0,126 (m/s).

D.

v = 1,26 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = −0,126 (m/s).

- Các em click vào Lý thuyết về đại cương dao động điều hoà để xem lại các công thức để giải quyết các bài tập về đại cương dao động điều hoà.

v = x' = 0,04.2π.cos2π. = 0,2512cos = 0,2512(–0,500) = –0,1256 = –0,126 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.