Qua phong trào Đông Dương Đại hội, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích lũy được một số kinh nghiệm gì?

A.

Kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

B.

Kinh nghiệp tổ chức quần chúng

C.

Kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng

D.

Kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.