Quá trình biến đổi của một lượng khí lí tưởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với số phân tử trong đơn vị thể tích là quá trình

A.

đẳng nhiệt.

B.

đẳng áp.

C.

đẳng tích.

D.

đoạn nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đẳng nhiệt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.