Quá trình mặn hoá, phèn hoá đất đai vùng ven biển là vấn đề cần chú ý đặc biệt trong việc quản lí sử dụng đất đai nông nghiệp của vùng

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Đồng bằng duyên hải miền Trung.

C.

Đông Nam Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng bằng sông Cửu Long

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.