Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử?

A.

Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.

B.

Điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn.

C.

Điện phân NaCl nóng chảy.

D.

Cho K tác dụng với dung dịch NaCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điện phân NaCl nóng chảy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.