Quân đội của nhà Lý gồm

A.

Thuỷ binh, Bộ binh, kị binh

B.

Cấm quân và Quân địa phương

C.

Thuỷ binh, bộ binh, cấm quân

D.

Thuỷ binh, bộ binh, kị binh, Tượng binh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.