Quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương là quan hệ:  

A.

A. Hợp tác

B.

B. Cộng sinh

C.

C. Cạnh tranh.

D.

D. Kí sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quan hệ chim mỏ đỏ và linh dương là quan hệ hợp tác. 2 bên cùng có lợi nhưng không phụ thuộc quá nhiều vào nhau. Đáp án A    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.