Quan sát hình trên lưới ô vuông và cho biết có tất cả bao nhiêu hình vuông?

A.

8 hình

B.

6 hình

C.

9 hình

D.

10 hình

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong hình có tất cả 8 hình vuông gồm: 6 hình vuông nhỏ, 2 hình vuông được ghép từ 4 hình vuông nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.