Quan sát hình vẽ và cho biết $\frac{1}{4}$ của đoạn thẳng MR là đoạn thẳng nào dưới đây :

A.

NP

B.

MP

C.

QS

D.

PR

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đoạn thẳng MR được chia thành 4 phần bằng nhau: MN, NP, PQ, QR. Vậy trong các phương án đã đưa ra thì $\frac{1}{4}$ của đoạn thẳng MR là: NP.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.