Quan sát sóng dừng hình thành trên một sợi dây thì thấy có dạng như hình vẽ bên. Bước sóng bằng:img1

A.

17 cm.

B.

34 cm.

C.

68 cm.

D.

136 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Khi xảy ra sóng dừng, chiều dài của bó sóng là một nửa bó sóng → λ = 34 cm.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.