Quan sát tế bào sinh vật ở một loài người ta thấy bộ NST có dạng kí hiệu AABbDDdEE. Tế bào có kí hiệu NST trên là dạng:  

A.

Lưỡng bội

B.

Tam bội

C.

Tam nhiễm

D.

Tứ bội

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 3 chiếc NST tuơng đồng: DDd Các cặp còn lại bình thường => Thể tam nhiễm 2n + 1.

Vậy đáp án là C     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...