Quân ta tiến công thị xã Lai Châu khi nào?

A.

Đầu tháng 12 - 1953.

B.

Ngày 10 - 12 - 1953.

C.

Cuối tháng 1 - 1954

D.

Đầu tháng 2 - 1954.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 10-12-1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiến công thị xã Lai Châu, loại khỏi vòng chiến đấu 24 đại đội địch, tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ) được giải phóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.