Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?         

A.

0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa.            

B.

 0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa.  

C.

0,64 AA : 0,04Aa : 0,32 aa.        

D.

0,64 AA : 0,32Aa : 0,04 aa.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Quần thể ban đầu có dạng xAA : yAa : zaa = 1.

Quần thể cân bằng di truyền khi x.z = img1→ Trong các quần thể trên, chỉ có quần thể A thỏa mãn điều kiện trên

Vậy đáp án là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.