Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

A.

Công nghiệp hóa.

B.

Hiện đại hóa.

C.

Cơ khí hóa.

D.

Thương mại hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên phát triển của công nghiệp cơ khí.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...