Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

A.

Khóa VII

B.

Khóa IV

C.

Khóa VI

D.

Khóa V

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khóa IV

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.