Quỹ đạo chuyển động của vật ném lên là một đường thẳng. Sự phụ thuộc vận tốc của nó theo thời gian diễn tả bởi phương trình v = 7,0 − 4,9t (m/s).

Gia tốc của vật là

A.

−4,9 (m/s2).

B.

7,0 (m/s2).

C.

0 (m/s2).

D.

4,9 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

−4,9 (m/s2).

v=v0+at =0=>a = -4,9m/s2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.