Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng

A.

Tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa.

B.

Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

C.

Tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

D.

. Tổng thời gian để sản xuất ra hàng hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.