Quyền bình đẳng trong kinh doanh được quy định trong văn bản nào dưới đây?

A.

Hiến pháp và văn bản pháp luật.

B.

Pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật.

C.

Luật kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật.

D.

Luật kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Quyền bình đẳng trong kinh doanh được quy định trong văn bản: Luật kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...