“Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự.” là một nội dung thuộc

A.

Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận

B.

Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận

C.

Nội dung về quyền tự do ngôn luận

D.

Khái niệm về quyền tự do ngôn luận

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.