Quyết định nào sau đây không phải của Hội nghị Ianta?

A.

Giữ nguyên trạng Mông Cổ

B.

Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản

C.

Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức

D.

Mĩ chiếm đóng Triều Tiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.