Quyết định phát động cả nước kháng chiến là

A.

Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

D.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...