Ranh giới phía tây dọc tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây nam đồng bằng Bắc Bộ là giới hạn của miền địa lí tự nhiên:

A.

miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

B.

miền Tây và Bắc Trung Bộ.

C.

Nam Trung Bộ.

D.

Nam Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.