Rubik là một khối lập phương được tạo ra bằng cách ghép lại các khối lập phương nhỏ hơn. Người ta sơn màu lên các mặt của Rubik. Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt?

A.

8 khối

B.

12 khối

C.

6 khối

D.

10 khối

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Các khối lập phương ở đỉnh của Rubik sẽ được sơn 3 mặt. Mà một khối lập phương chỉ có 8 đỉnh. Vậy sẽ có 8 khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt. Đáp số: 8 khối.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...