Rượu dâng lên trong mao quản đường kính d=5mm là 2,4cm. Cho khối lượng riêng của rượu là img1 . Suất căng mặt ngoài của rượu là?  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:    Ta có img1  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.