Sai lầm trong biện pháp chống thực dân Pháp tại Gia Định của triều đình nhà Nguyễn là:

A.

chủ động tấn công

B.

đánh nhanh thắng nhanh

C.

phòng thủ tích cực

D.

bị động phòng thủ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bị động phòng thủ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.