Sản lượng lúa nước ta tăng mạnh và đạt 36 triệu tấn vào năm:

A.

2005.

B.

2006.

C.

2009.

D.

2014.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2006.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...