Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là :

A. Ag, NO2, O2.
B. Ag2O, NO, O2.
C. Ag, NO, O2.
D. Ag2O, NO2, O2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...