Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây được dùng để chế tạo tơ tổng hợp?    

A.

A. Trùng hợp metyl metacrylat.        

B.

B. Trùng hợp polietilen.

C.

C. Trùng hợp vinyl xianua.        

D.

D. Trùng hợp vinyl clorua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trùng hợp vinyl xianua (thường được gọi là acrilonitrin) thu được polime là poliacrilonitrin dùng để sản xuất tơ nitron hay tơ olon.

Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...