Sắp xếp 5 người trong đó có An và Linh ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Xác suất để An và Linh không ngồi cạnh nhau là:                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Sắp xếp 5 người vào 5 ghế có img1 cách Giả sử An và Linh ngồi cạnh nhau, khi đó coi An và Linh là một phần tử + 3 người còn lại ngồi vào ghế. Khi đó, có img2 cách sắp xếp để An và Linh ngồi cạnh nhau Vậy có img3 cách sắp xếp để An và Linh không ngồi cạnh nhau img4   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...