Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:        

1. Tổ chức Hiệp ước Vacsava được thành lập.

2. Kế hoạch Macsan ra đời.

3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ra đời.

A.

1,3,2.

B.

3,1,2.         

C.

2,1,3.         

D.

 2,3,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sắp xếp Cách giải: 2. Kế hoạch Mácsan ra đời (6 - 1947) 3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ra đời (4 – 4 – 1949) 1. Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập (5 – 1955).        Chọn đáp án: D (2, 3, 1)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...